IQ
Centrum Biznesu i Sztuki
Stary Browar - Poznań
ul. Półwiejska 42
61-888 Poznań
tel. 061 - 859 63 53
 King Cross Marcelin
Centrum Handlowe
ul. Bukowska 156
60-198 Poznań
tel. 061 - 886 03 74

20- Lat Demokracji

Powiększ
Powiększ

W roku 2009 obchodziliśmy dwudziestą rocznicę demokratycznego i wolnego państwa.


Gdy w wyniku Okrągłego Stołu w roku 1989 ustalono parytet 35 procent w Sejmie dla opozycji i wolne wybory do Senatu, rozpoczęła się nie mająca precedensu w powojennej Polsce kampania wyborcza.
Plakaty, ulotki, informacje nie pokazywały już jedynie uśmiechniętych notabli „budujących Polską Ludową”.
Pojawił się na nich do niedawna największy wróg obowiązującego ustroju – Lech Wałęsa, który osobiście prezentował kandydatów na nowych posłów i senatorów. A z nim na wspólnych fotografiach prezentowanych w kolejnych numerach założonej wówczas „Gazety Wyborczej”, znaleźli się również ci, o których jeszcze kilka miesięcy wcześniej mówiono w „Dzienniku” używając jedynie imienia i inicjału nazwiska oraz przydomków - „wywrotowy działacz”.
Do sejmu kandydowali między innymi: Henryk Wujec, Jan Maria Rokita, Janusz Onyszkiewicz, Adam Michnik, Jacek Kuroń, Bronisław Geremek.
Do Senatu – Jarosław i Lech Kaczyńscy, Bogdan Lis, Gustaw Holoubek, Tadeusz Zieliński, Andrzej Wajda.


Informacje, które zaczęły dochodzić zaraz po wyborach były szokiem dla wszystkich stron strony politycznej. Nikt nie spodziewał się aż takiego sukcesu „Solidarności”.
Jeszcze na kilka dni przed wyborami nawet sami przywódcy opozycji mówili o kilkunastu zdobytych mandatach. Rzewistość przeszła wszelkie oczekiwania.
Polska po długich latach przerwy wróciła do grona Państw Demokratycznych.


Pragnąc upamiętnić okrągłą rocznicę tego wydarzenia, które nie pozostało obojętne dla losów całej Europy, a przede wszystkim samej Polski, firma Visconti wypuściła krótką serię piór wiecznych.
Edycje wykonaną z brązowej żywicy z 14 dużą stalówką i z orłem w koronie na skuwce oraz na kałamarzu w wersji Vermail.

 

Nr 1 - posiada Prezydent Lech Wałęsa.


Ukazało się 109 sztuk wersji srebnej, wykończonej palladem, oraz 49 sztuk Vermail wykończonych złotem.