IQ
Centrum Biznesu i Sztuki
Stary Browar - Poznań
ul. Półwiejska 42
61-888 Poznań
tel. 061 - 859 63 53
 King Cross Marcelin
Centrum Handlowe
ul. Bukowska 156
60-198 Poznań
tel. 061 - 886 03 74

Declaration Of Independence 1776 - Deklaracja Niepodległości 1776

Powiększ
Powiększ

Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych jest aktem prawnym autorstwa między innymi Thomasa Jeffersona, która uzasadnia prawo Trzynastu Koloni brytyjskich w Ameryce Północnej do wolności i niezależności od króla Wielkiej Brytanii, Jerzego III.
Została ogłoszona 4 lipca 1776 roku w Filadelfii podczas II Kongresu Kontynentalnego.


Ze względu na swój uniwersalny charakter, jest ona znamienna dla dalszych losów wszystkich narodów świata i do dziś uważana jest za jeden z najważniejszych aktów nowożytnej historii.
Jej sygnatariusze tak apelowali: „Uważamy następujące prawdy za oczywiste: że wszyscy ludzie stworzeni są równymi, że Stwórca obdarzył ich pewnymi nienaruszalnymi prawami, że w skład tych praw wchodzi życie, wolność i swoboda ubiegania się o szczęście, że celem zabezpieczenia tych praw wyłonione zostały wśród ludzi rządy, których sprawiedliwa władza wywodzi się ze zgody rządzących, że jeżeli kiedykolwiek jakakolwiek forma rządu uniemożliwiałaby osiągnięcie tych celów, to naród ma prawo taki rząd zmienić lub obalić i powołać nowy, którego podwalinami będą takie zasady i taka organizacja władzy, jakie wydadzą się narodowi najbardziej sprzyjające dla szczęścia i bezpieczeństwa.


Włoska firma Visconti, która podjęła się zaprezentować wysoko ekskluzywną serię limitowaną poświęconą jednemu z najszerzej znanych aktów prawnych – „Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych” wywiązała się najbardziej profesjonalnie, jak tylko można było.
Pióro jest bez dwóch zdań piękne.


Tekst fragmentów deklaracji został zamieszczony na korpusie i skuwce techniką: scrimshaw”.
Z uwagi, że jest on bardzo mały do zestawu dołączono lupę.
Wykończenia zostały wykonane ze srebra sterlingowego oksydowanego lub złota, w zależności od wersji.
Na końcu korpusu znajduje się symbol tego kraju „Północno Amerykański Orzeł”.
Dźwignia systemu napełniania została wykończona miniaturą Amerykańskiego Dzwonu Wolności [Liberty Bell].


Wszystko znalazło swoje miejsce w pudle, które zostało wykończone skórą z odwzorowanymi faksymiliami sygnatariuszy dokumentu.


Pióro w wersji sterling silver zostało stworzone w ilości 776 sztuk.
Pióro w wersji złotej w ilości 76 sztuk.
Obie wersje dysponują 23 karatową palladową stalówką.


Pióro otrzymało następujące nagrody:
Pen World 2012 - "Finest Tribute"
Trophees Internationaux du Stylographe 2012